วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

MS EXCEL : Function Substitute ใช้แทนที่ข้อความที่ต้องการ

       Function Substitute ใช้สำหรับแทนที่ข้อความที่ต้องการ
วิธีใช้
=SUBSTITUTE( text, old_text, new_text, [nth_appearance] )

text = ตำแหน่ง หรือ ข้อความเดิม ที่ต้องการเปลี่ยน
old_text = คำที่ต้องการเปลี่ยน
new_text = คำใหม่ที่ต้องการ
nth_appearance = เงื่อนไขเพื่มเติม ระบุตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน

เช่น
 - เปลี่ยน 2010 เป็น 2013 ทุก ๆ ตำแหน่ง


 - เปลี่ยน 2010 เป็น 2013 เฉพาะตำแหน่งที่ 2


ที่มา : http://www.excel-easy.com/examples/substitute-vs-replace.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com