วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

MS Excel : Function Replace


       Replace ใช้ในการระบุตำแหน่งที่ต้องการแทนที่ด้วยข้อความที่ต้องการ
วิธีใช้
=REPLACE( old_text, start, number_of_chars, new_text )
=REPLACE(A1,1,7,"Ninja")

old_text = ตำแหน่ง CELL หรือข้อความที่ต้องการ Replace
Start = ระบุตำแหน่งเริ่มต้น
number_of_chars = จำนวนตัวอักษรใน old_text
new_text = ข้อความใหม่ที่ต้องการ

เช่น

ที่มา : http://www.techonthenet.com/excel/formulas/replace.php

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com