วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คลิกขวา Image Resizer

       โปรแกรมฟรีที่ใช้สำหรับย่อรูป โดยการคลิกขวา Resize Picture

Download : http://www.bricelam.net/ImageResizer/

ที่มา : http://www.bricelam.net/ImageResizer/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com