วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

Excel : สอนแยกชื่อนามสกุลใน Cell เดียวกัน

       เคยไหม เจอชื่อและนามสกุลอยู่ใน CELL เดียวกัน และ ช่องว่างระหว่างชื่อกับนามสกุล ก็เว้นไม่เท่ากันอีก เราจะทำยังไงให้แยกชื่อ กับนามสกุลให้แยกกันคนละ CELL ดังรูป

วิธีทำ
       มีคำสั่งที่ใช้ คือ LEFT, MID, TRIM และ Find
1. แยกชื่อ โดยใช้คำสั่ง =TRIM(LEFT(A1,FIND(" ",A1,1)))
       TRIM ใช้สำหรับเอา Space ด้านหน้าและหลังออก
       LEFT ใช้สำหรับตัดตัวอักษรจากทางด้านซ้ายสุด
       FIND ใช้สำหรับหาตำแหน่ง Space ที่เจอ


2. แยกนามสกุล โดยใช้คำสั่ง =TRIM(MID(A1,FIND(" ",A1,1),30))
       MID ใช้สำหรับตัดตัวอักษรจากตรงกลาง


3. เสร็จเรียบร้อย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com