วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

Error Set Default Printer : error message: 0X00000709

       ไม่สามารถ Set Default Printer : error message: 0X00000709

วิธีแก้ไข ที่ 2
1. เข้า Regedit
2. เข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
3. คอลลัมภ์ ทางด้านขวาให้หา Device ให้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อเครื่อง Printer ที่ต้องการ Default เช่น "HP LaserJet 4250 PCL6,winspool,Ne03:"


4. คลิกขวาที่ Folder Windows เลือก Permissions เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้ User ดังรูป


5.เพิ่ม user : Everyone แล้วให้ Permissions Full Control ดังรูป


6. เสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com