วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

Error : Runtime error opening '*.vbox' for reading: -102(File not found.)

Error : Runtime error opening '*.vbox' for reading: -102(File not found.) ค้นหาไฟล์ .vbox ไม่เจอ ดังรูป
เนื่องจากระบบเกิดการ Error ทำให้ไฟล์ .vbox โดนลบหายไป
วิธีแก้ไข
       1. ไปที่ Folder ของ VirtualBox เช่น D:\Users\xxx\VirtualBox VMs\Winxp เราจะเห็นไฟล์ชื่อ เช่น Winxp.vbox-prev
       2. ให้ copy Winxp.vbox-prev แล้วทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Winxp.vbox ดังรูป
 

       3. ให้ทำการทดสอบดู  เสร็จเรียบร้อยแล้ว


ที่มา : http://stackoverflow.com/questions/22217193/oracle-virtual-box-inaccessible

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com