วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

Error : "Failed to open archive file" ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้

       Error : "Failed to open archive file" ข้อผิดพลาดจากการติดตั้งโปรแกรม ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้


สาเหตุ เกิดจาก 
1. ไฟล์ติดตั้งไม่สมบูรณ์ หรือเกิดการเสียหาย
       - แก้ไข ให้ทำการ Download โปรแกรม และลองติดตั้งโปรแกรมใหม่
2. ติดสิทธิ์ Domain Administrator User ไม่มีสิทธิ์ติดตั้งโปรแกรม
       - แก้ไข ให้ Administrator เป็นคนลงโปรแกรมให้
3. มีการใช้ตัว package ในการทำไฟล์ติดตั้ง Setup.exe
       - แก้ไข ให้ Download โปรแกรม Winzip, WinRAR, 7zip เพื่อใช้ในการขยายไฟล์ (Extract) แล้วค่อยทำการติดตั้งโปรแกรม

ที่มา : https://support.software.dell.com/kb/42002

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com