วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลง Windows7 ด้วย USB Flash Drive


       วิธีลง Windows7 ด้วย USB Flash Driveโดยใช้ Tool ที่ชื่อว่า Windows 7 USB DVD Download Tool ดาวโหลด

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1. ไฟล์ .iso ของ Windows 7
2. Flash Drive ที่มีขนาด 4 GB ขึ้นไป
3. Software Windows 7 USB DVD Download Tool

วิธีการลง ก็ตามลิงค์ ด้านล่าง
ตามลิงค์ : http://www.itithai.com/article-tips/windows/615-how-to-install-windows-7-with-usb-flash-drive.html

สำหรับใครที่ทำแล้วเกิด Error

- File copied successfully. However, we were unable to run bootsect to make the USB device bootable. lf you need assistance with bootsect, please click the "Online Help" link above for more information

สาเหตุเกิดจากคุณกำลังแตกไฟล์ Windows 7 64bit แต่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ 32 bit  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Windows 7 64bit ก็ต้องทำไฟล์ที่เป็น 64 Bits นะครับ

- The selected file is not a valid ISO file. Please select a valid ISO file and try again

แก้ไขตามลิงค์ : แก้ไข The Selected file is not valid ISO File

ที่มา : http://www.itithai.com/article-tips/windows/615-how-to-install-windows-7-with-usb-flash-drive.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com