วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

MS Access : การ Split Database (แยก Table ออกเป็น Back-end)


       ในระบบที่ต้องมีผู้ใช้หลายคน เราต้องทำการนำ Object ใน Database แยกเอาเฉพาะ Table ออกมาเป็นไฟล์ Back-end ส่วนไฟล์ Front-end จะมี Object From, Report, Macro และอื่น ๆ

1. ไปที่ Databse Tools เลือก Access Database ดังรูป2.เลือก Split Database ดังรูป


 3. กำหนดชื่อ Back-end ในช่อง File name ซึ่ง MS Access จะ Default ชื่อต่อท้าย _be ดังรูป


4. เมื่อ Split เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในไฟล์เดิม ก็จะแสดง Object Table เป็น Linked Table ส่วนในไฟล์ Projects_be.accdb ก็จะมีเฉพาะ Object Table ดังรูป

     
ไฟล์ Project.accdb
ไฟล์ Project_be.accdb
5. เสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com