วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Ms Access : ตั้ง password ให้ฐานข้อมูล       การตั้ง password ให้ฐานข้อมูล จะต้องทำการเปิดฐานข้อมูลแบบ Open Exclusive ก่อนถึงจะตั้ง password ได้ ดังรูป


 สำหรับ MS Access 2007 ให้ไปที่ Menu Database Tools >> Encrypt with Password ดังรูป

สำหรับ MS Access 2010 ให้ไปที่ File >> Info >> Encrypt with Password


กำหนด password ที่ต้องการ ดังรูป


 เมื่อเราทำการเปิดฐานข้อมูล ก็จะให้เราใส่ password ทุกครั้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com