วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

MS Access : แปลง Macro to VBA

       MS Access มี Tool ไว้สำหรับแปลง Macro เป็น VBA ดังรูป
1. เปิดฟอร์มที่ต้องการขึ้นมา แล้วทำการ เลือก Database Tools >> Convert Form's Macros to Visual Basic


 2. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ
       Add error handing to generated functions = จะให้มี Functions ที่ป้องกัน error 
       Include macro comments = จะให้มี comments 
       กดปุ่ม Convert
3. เสร็จแล้วก็จะได้ Code VBA ดังรูป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com