วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

MS Access : Start up Form (เปิด Form แรก)

       เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว และต้องการนำไปให้ User ใช้ เราต้องกำหนด Form แรกในการให้ User เข้าไปใช้ สามารถทำให้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 กำหนดใน Access Options ดังรูป

เข้าไปที่ Current Database เลือก
Display Form : กำหนด Form แรกในการเปิดโปรแกรม
Application Title : ชื่อของโปรแกรม
Application Icon : แสดงรูป Icon ของโปรแกรม
Tabbed Documents : แสดงหน้า Form เป็นลักษณะ Tab
Compact on Close : กำหนดให้โปรแกรมบีบอัดให้โปรแกรมมีขนาดเล็กลงก่อนปิด
Display Navigation Pane : ให้แสดง Navigation Pane หรือไม่ เราสามารถกำหนด Object ที่ต้องการให้แสดงใน Navigation Pane โดยกำหนดใน navigation Options...


วิธีที่ 2 เขียน Macro ชื่อ AutoExec
       โดยเขียน Macro ชื่อว่า AutoExce แล้วกำหนด Form ที่ต้องการว่าต้องการจะเปิด Form ไหนก่อน ข้อดี เราสามาถเขียนคำสั่งต่าง ๆ ก่อนได้ ก่อนการเปิดโปรแกรม0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com