วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

MS Access : Report Multi Columns

       การสร้าง Report เพื่อให้แสดงผลเป็นหลาย Columns ดังรูป


       1. สร้างรายงาน ไปที่ Tab Page Setup
       2. เลือก Columns ดังรูป


       3. เข้ามาที่ Page Setup ดังรูป
              1. Number of Columns : กำหนดจำนวน Columns
              2. Row Spacing : กำนหนด Space ระยะห่างระหว่าง Row
              3. Column Spacing : กำหนด Space ระยะห่างระหว่าง Column
              4. Column Size Width : กำหนดความกว้างของช่อง
              5. Column Size Height : กำหนดความสูงของช่อง


       4. เสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com