วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

Error Macro Number 2950 วิธีแก้ไข

       เมื่อมีการ Start up Macro ชื่อว่า AotuExec แล้วเกิด Error Numver 2950 วิธีแก้ไข ให้ใส่คอลัมน์เงื่อนไข: CurrentProject.IsTrusted = False เป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือของ Project

หมายเหตุ Error จะเกิดกับเครื่องที่ลง Runtime Access


ที่มา : http://support.microsoft.com/kb/931407/th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com