วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

เปลี่ยน Change your picture และ กำหนดรูป Default

       การเปลี่ยนรูป และเพิ่มรูปใน Start Menu ถูกเก็บใน Path  C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures (ต้อง Show hidden files, Folders, and drives ) ทำรูปตั้งชื่อเป็น user.bmp มาเก็บไว้ในนี้ หรือ เก็บไว้ที่ Path C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures เพื่อใช้ทำเป็นรูป Default

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com