วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีลง Active Directory Users and Computers tools (Windows 7)

       วิธีลง Active Directory Users and Computers tools บน windows 7
1. Download ตัว Remote Server Administration Tools for Windows® 7 with SP1 จากเว็บ http://www.microsoft.com/en-AU/download/details.aspx?id=7887 และทำการ Install ลงเครื่อง
2. เข้าไปที่ Control Panel >> Programs and Features กดเลือก Turn Windows features on or off ดังรูป


3. เลือก Role Administration Tools >> AD DS and AD LDS Tools แล้วเลือก ตามรูป
4.  เมื่อลงเสร็จโปรแกรมก็จะไปอยู่ใน Control Panel >> Administrative Tools


5. หรือพิมพ์จาก Star Menu "Active Directory Users and Computers" ดังรูป
6. เสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com