วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กำหนดให้ Windows 7 ต้อง Logon User Name & Password

       เมื่อคอมพิวเตอร์มี user ใช้หลายคนเรื่องการกำหนดให้มีการใส่ User name & Password ทุกครั้งในการเข้าใช้งานเป็นเรื่องที่ควรทำ ซึ่ง Windows 7 มีหน้าจะการ logon ที่ต่างไปจากเดิม การจะตั้งค่าให้หน้าจอเหมือนดังรูป ทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 เปลี่ยนที่ Register
       1. เปิด Regedit โดยพิมพ์ที่ search Box แล้วกด Enter
       2. เข้าไปที่  ตาม path ด้านล่าง ดังรูป
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

       3. ทางด้านขวาให้เปลี่ยนค่า dontdisplaylastusername เป็น 1 ดังรูป

       4. เสร็จเรียบร้อย

วิธีที่ 2 เปลี่ยนที่ Local Security Policy
       1. เปิด Local Security Policy โดยพิมพ์ที่ search Box แล้วกด Enter
       2. ทางด้านซ้ายเลือก Local Policies >> Security Options ทางด้านขวา เลือก Interactive logon: Do not display last user name


       3. เลือก Interactive logon: Do not display last user name แล้วเลือก Enable

       4. เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://www.sevenforums.com/tutorials/61650-log-user-name-password.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com