วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ย้าย User Profile ไปเก็บใน Drive D

       เนื่องจาก Drive C: เป็น Drive ที่มีความเสี่ยงในการเสีย และการสูญหายของข้อมูลมาก จะมีบางองค์กร ทำการย้าย User Profile ไปไว้ที่ Drive D: เพื่อลดความเสี่ยง


       1. ให้เข้า Regedit แล้วเข้าไปตาม Path : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList แล้วแก้ไขทางด้านขวามือ ดังนี้ Default, ProfilesDirectory,Public ดังรูป

       2. เมื่อทำการเปลี่ยน Registry แล้ว ให้ทำการ Copy C:\Users ทั้งหมด ไปไว้ใน Drive D:\Users
       3. Restart เครื่องเสร็จเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com