วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Unlock Password ด้วย Hiren's Boot 15.2

       1. Boot Windows ด้วยแผ่น Hiren's Boot 15.2 แล้วเปิด โปรแกรม NTPWEdit(Reset Xp/Vista/7 User Password) ดังรูป
2.เลือก User ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Unlock หรือ Change password แล้วกดปุ่ม Save changes
       3. เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : https://www.top-password.com/knowledge/free-reset-windows-7-password.html

1 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com