วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Remove a Corrupted User Profile from the Registry (Profile เสีย)

       กรณีเมื่อเรา Log on เข้า Windows แล้ว Windows ไม่สร้าง Profile ให้แต่กลับไปสร้างชื่อ Profile เป็น Tempprary profile ดังรูป

       ให้เราทำการลบ profile เก่าที่อยู่ในเครื่องโดยทำได้ 2 วิธี

Note : ก่อนลบ Profile ต้องแน่ใจก่อนว่าไม่มีข้อมูลสำคัญอยู่ใน Profile (หรือให้เราทำการ Backup ข้อมูลไว้ก่อน C:\Users\UserName หรือให้เราทำการ Rename ไว้ก่อน)

 วิธีที่ 1
       1. ให้ Log on ด้วย User อื่นที่ใช้ได้ (มีสิทธิ์เป็น Admin)
       2. คลิกขวาเลือก Properties ดังรูป


       3. เลือก Advanced system settings ดังรูป

       4.เลือก Tab Advanced เลือก Settings ตรง User Profiles ดังรูป

       5. เลือก Profiles ที่ต้องการแล้วกด Delete เสร็จแล้วเป็นอันเรียบร้อย
วิธีที่ 2 ลบใน Register
       1. เปิด Register โดยพิมพ์ regedit ที่ช่อง Search Box
       2.เข้าไปตาม Path : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList  ดังรูป

       3. วิธีสังเกตให้ดูทางด้านขวา ProfileImagePath ว่า Profile User ชื่ออะไรและให้ทำการลบ อาจทำการ Backup Register ไว้ก่อน
       4. เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://www.itsupportguides.com/windows-7/windows-7-user-always-getting-a-temporary-profile/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com