วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การกำหนดนโยบายการตั้ง Password

         การตั้งค่านโยบายการตั้งรหัสผ่าน Windows 7
       1. พิมพ์ Local Security Policy ที่ช่อง Search Box 
       2. เข้าไปที่ Account Policies >> Password Policy ดังรูป


        3.ค่าต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้
  • Enforce password history = บังคับรหัสผ่านไม่ให้ซ้ำกับที่เคยใช้มาก่อนหน้า
  • Maximum password age = บังคับอายุการใช้งานรหัสผ่าน
  • Minimum password age = บังคับอายุการใช้งานรหัสผ่าน
  • Minimum password length = บังคับความยาวของรหัสผ่าน
  • Passwords must meet complexity requirements = บังคับให้รหัสผ่านมีความซับซ้อน
       กำหนดนโยบายการ Lock รหัสผ่าน
       1. ไปที่ Account Lockout Policy ดังรูป
       2. ค่าต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้
  • Account lockout duration = กำหนดช่วงเวลาในการบล็อคบัญชีผู้ใช้ที่มีการเดารหัสผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่ได้ตั้งไว้ โดยค่ามาตรฐานคือ “30” นาที 
  • Account lockout threshold = กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดในการเดารหัสผ่าน โดยค่ามาตรฐานจะเป็น “0”
  • Reset account lockout counter after = กำหนดช่วงเวลาก่อนที่วินโดว์สจะทำการรีเซ็ตจำนวนครั้งในการเดารหัสที่ผิดพลาดให้กลายเป็น “0”
       3. เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://support.microsoft.com/kb/2620005/th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com