วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลืม Password ปลดล็อคด้วย Hiren Boot

       กรณี Password ล็อค หรือลืม Password ไม่สามารถเข้า Windows ได้ เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้ Hiren Boot น่าจะสามารถใช้ได้ทุก Version โปรแกรมที่ผมใช้ ชื่อ Active@Password Changer Professional V.4.0
       1. Start Windows ด้วย Hiren Boot แล้วเข้า Mini Windows 7 ไปที่ Menu Password ดังรูป


       2. เปิดโปรแกรม Active@Password Changer Professional V.4.0 ดังรูป


       3. กด Next ไป เรื่อย ๆ ดังรูป


       4.  กด Next ไป เรื่อย ๆ ดังรูป


        5. เลือก User ที่ต้องการปลดล็อค โดยการ Clear Password


       6. กดปุ่ม Save


       7. กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com