วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Disable Desktop Background

       Disable Desktop Background โดยใช้ Group Policy
1. เปิดโปรแกรม Edit Group Policy ตามรูป

2. เลือก User Configuration >> Administrative Templates >> Control Panel >> Personalization ดังรูป

3. Double Click เลือก Prevent changing desktop background เลือก Enabled

4. และถ้าต้องการไม่ให้เปลี่ยน Screen Saver ก็ให้ double click เลือก Enable Screen Saver แล้วเลือก Enable ดังรูป

5. และถ้าไม่ต้องการให้มีการตั้ง Password Screen saver ก็ให้เลือก Password protect the screen saver แล้วเลือก Enable

6. และถ้าต้องการกำหนด Screen saver ก็ให้เลือก Force specific screen saver ให้เลือก Enable และพิมพ์ Path และ ชื่อ screen saver ที่ต้องการ ดังรูป

7. เสร็จเรียบร้อย


ที่มา : http://www.sevenforums.com/tutorials/62038-desktop-background-allow-prevent-changing.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com