วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สร้าง Default Profile

       Profile ของระบบ Windows เป็นค่าที่เก็บค่าการใช้งานของแต่ละ User ในเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นค่า My Document  และ Desktop ของแต่ละ User ก็จะมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุก User ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะจาก Windows เอง หรือจากโปรแกรม อื่น ๆ ก็จะมีการดึงเอาค่า Profile มาตราฐานจาก User ที่ชื่อว่า Default มาใช้งานเหมือนกัน นั่นก็คือ ทุก User ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะมี หน้าตา Desktop, Icon , การสลับแป้นพิมพ์โดยใช้คีย์ ~ , ค่า Homepage , หรือค่าเซ็ทอัปพื้นฐานของโปรแกรมอื่นๆ เหมือนกันกับค่ามาตราฐานของ Default User  ดังนั้นหากเราอยากให้ทุก User ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ มีสภาพแวดล้อมแบบไหน ก็ต้องทกาการแก้ไขค่า Profile ของ Default User นั่นเอง โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของ Default User ทำได้โดยการ Copy Profile ของ User ต้นแบบมาทับลงใน Defualt User ได้เลย แต่ในขั้นตอนการ Copy Profile นั้นเราไม่สามารถทำการ Copy ได้ตามปกติ ทั่วไป
      
       1. สร้าง user เริ่มต้นที่ต้องการทำเป็น Template (ต้องมีสิทธิ์เทียบเท่า Admin) และทำการตั้งค่าเริ่มต้น ต่าง ๆ ที่ต้องการ รวมทั้งการลงโปรแกรม และ ตั้งค่าโปรแกรม ให้เรียบร้อย เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ต้องการ
       2. ให้เราทำการ restart เครื่องเพื่อ Login user Admin
       3. เข้าไปที่ System Properties >> User Profiles >> Settings ดังรูป

       3.จะสังเกตว่า auser ที่เราทำ Template ไว้ไม่สามารถทำการ Copy to... ไปที่ Default Profile ได้
       4. Download โปรแกรม Windows Enabler.exe ตาม ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/0B1QFwpmPhziwX1ZLQkZlTkJsaHM/edit?usp=sharing
       5. ทำการตั้งค่า Show hidden files, folders, and drives เพื่อให้เราเห็น folder Default Profile

       6. Double Click ที่ Windows Enabler.exe โปรแกรมจะขึ้นที่ System tray และเมื่อเราต้องการจะใช้ให้กด 1 ครั้ง จะขึ้น On ดังรูป

       7. ให้กลับไปที่ข้อ 3. แล้วกดคำว่า Copy To... 1 ครั้ง ปุ่มก็จะ Enabled ขึ้นมาพร้อมใช้งาน ดังรูป
       8. กดปุ่ม Browse เพื่อหา Default Profile ซึ่ง Path จะอยู่ที่ C:\Users\Default ดังรูป
        9. กดปุ่ม Ok ก็เป็นอันเรียบร้อย ลอง Login เข้า User อื่นทดสอบดู


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com