วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Compact And Repair DATABASE ใน MS Access

       การใช้ฐานข้อมูล MS Access เมื่อเราใช้ไปซักพักไฟล์ข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อมูลขยะ หรือ ข้อมูลผิดพลาด เราสามารถกำหนดให้ MS Access ทำการ Compact เมื่อทำการปิดโปรแกรม
       1. เปิด Access Options
       2. ไปที่ Current Database ทางด้านขวา แล้วเลือก Compact on Close ดังรูปที่มา : http://www.fmsinc.com/microsoftaccess/compact/compact-on-close.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com