วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แสดงคอลัมน์ Total ใน datasheet


1. เปิด Table หรือ Query หรือ Form ที่มี Data Sheet
2. ไปที่ Home tab แล้วเลือก tools ชื่อว่า Totals
ก็จะได้ Row ใหม่ขึ้นมาเป็น Total

3. ใน Total Row ให้เลือก field ที่ต้องการ Sum หรือ Count
ใน Total Row ยังมี Function ต่าง ๆ ให้เลือก Sum Average Count Maximum Minimum Standard Deviation และ Varianceที่มา : http://office.microsoft.com/en-001/access-help/display-column-totals-in-a-datasheet-HA001233062.aspx

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com