วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Show / Hide Ribbon       ตัวอย่างโปรแกรม Show / Hide Ribbon ซึ่งมีประโยชน์ในการเขียนโปรแกรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ user ได้ดี ครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ ครับ


Link Download :
https://drive.google.com/file/d/0B1QFwpmPhziwMzdpenF2cXg1MjA/edit?usp=sharing

ที่มา : http://www.accessribbon.de/en/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com