วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Remove MS Access Security (ตอนที่ 2)


       บทความก่อนจะเป็นการ Trusted Locations แบบ Manual บน MS Access บทความนี้จะสอนการ เพิ่ม Trusted Locations บน Registry

1. Trusted Locations จะอยู่บน Registry ตามพาร์ทข้างล่าง ตาม Version MS Access

Access 2007:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security\Trusted Locations]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security\Trusted Locations\Location(n)]

Access 2010:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security\Trusted Locations]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security\Trusted Locations\Location(n)]

Access 2013:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Access\Security\Trusted Locations]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Access\Security\Trusted Locations\Location(n)]

"Date"="01.01.2007 12:00"
"AllowSubfolders"=dword:00000001
"Description"="The description"
"Path"="C:\PathToDB\"


โปรแกรม Apppath สามารถ Download ตาม Version MS Access ที่ใช้ 
วิธีใช้ นำโปรแกรมไปวางไว้ที่ Folder ที่ต้องการ แล้วทำการ ลงโปรแกรม ก็เสร็จเรียบร้อย
Tool (AppPath):
Office 2007:
 Download: AddPath.exe (Access 2007
Office 2010:    

 Download: AddPath2010.exe (Access 2010)   
 Download: AddPathExcel2010.exe (Excel 2010)   
 Download: AddPathWord2010.exe (Word 2010)    
Office 2013:    

 Download: AddPath2013.exe (Access 2013)   
 Download: AddPathExcel2013.exe (Excel 2013)   
 Download: AddPathWord2013.exe (Word 2013)   

ที่มา : http://www.accessribbon.de/en/index.php?Trust_Center:Trusted_Locations

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com