วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Microsoft Access คืออะไร?


       Microsoft Access เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) อยู่ในชุด Package ของ Microsoft Office ของบริษัท Microsoft ที่รวบรวมเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล (Database Developer Tools) (เช่น จัดเก็บข้อมูล สอบถามข้อมูล ค้นหา การดูแลรักษา) การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI(Graphic User Interface) และสามารถใช้ภาษาวิชวลเบสิก (VBA) และ มาโคร (Macro) ในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ Microsoft Access ยังสามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อื่นๆ ได้อีก เช่น Ms SQL Server, Oracle เป็นต้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com