วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Disable SetWarnings Message

       กรณีเมื่อโปรแกรมมีการเรียกใช้ Query เช่น DoCmd.OpenQuery "DEL_HISTORY" ก็จะปรากฏ Warning Message ดังรูป ถ้าเราต้องการไม่ให้มี Message ขึ้นมา ให้เราใช้คำสั่ง DoCmd.SetWarnings False และถ้าต้องการให้มี Message ขึ้นเหมือนเดิมก็ใช้คำสั่ง DoCmd.SetWarnings True

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com